We’re changing. Goodbye Sale only 48H!
 

Clay creations by Yasuhisa Kohyama


Words: Thisispaper, Yasuhisa Kohyama
Photography: Courtesy of Erskine, Hall & Coe Ltd