E—Outlet | 30—50% off
 

Post-industrial landscape of Silesia exceptionally captured by Kaja Rata


Words: Thisispaper, Kaja Rata
Photography: Kaja Rata